Romansk Stenkunst

Om databasen

Denne database over romansk stenkunst i Danmark er resultatet af et samarbejde mellem ansatte og studerende ved tre afdelinger på Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet:

Databasen indeholder ca. 6.000 billeder (fotografier, tegninger, akvareller osv.) med tilhørende oplysninger.

Databasen er offentligt tilgængelig, og søgning i den står enhver frit, men genanvendelse af indhold må ikke forekomme uden forudgående aftale med den fagansvarlige.

Portal, Ørsted - akvarel - © Nationalmuseet

Copyright

Søgemaskine:

© 2005 IT Afdelingen

Indhold/tekst:

© Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi

Billeder:

Se ophavsret på hvert enkelt billede

Fagansvarlig

Jens Vellev, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi.

Tak til