Romansk Stenkunst - Projektgruppen

Jens Vellev Jens Vellev (f. 1945). Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet. Initiativtager til og leder af projektet. Lisbet Bolander Lisbet Bolander (f. 1947). Mag.art. i kunsthistorie, Aarhus Universitet. Tilknyttet projektet siden 2001. Ansat som projektansvarlig september 2004 til april 2005. Har siden 2005 samarbejdet med IT Afdelingen om udvikling af database og søgemaskine.
Majken S. Høgh Majken S. Høgh (f. 1974). Mag.art. i kunsthistorie, Aarhus Universitet. Tilknyttet projektet siden 2002 med indføring og klassificering i databasen. Har siden 2005 samarbejdet med IT Afdelingen om udvikling af database og søgemaskine. Janne B. Andersen Janne Bøje Andersen (f. 1960). Cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi, Aarhus Universitet. Tilknyttet projektet siden 2005. Ansat som projektmedarbejder i 2006.
Mikael M. Bjerregaard Mikael M. Bjerregaard (f. 1976), stud.mag. i middelalderarkæologi og museologiske studier. Tilknyttet projektet siden 2002. Har 2005-2006 samarbejdet med IT Afdelingen om udvikling af database og søgemaskine. Anders Kjær Anders Kjær, souschef, AU-HUM IT Afdelingen. Projektkoordinator på den tekniske side.
Per Olsvig (Poj) Per Olsvig (Poj), systemadministrator, AU-HUM IT Afdelingen. Systemudvikler og databaseadministrator. Annemette N. Høgsbro Annemette N. Høgsbro, kommunikationskonsulent, AU-HUM IT Afdelingen. Sparringpartner på layout og funktionalitet, webmaster.
Mia Bøgebjerg Mia Bøgebjerg. Cand.mag. i engelsk og kunsthistorie. Projektmedarbejder 2002-2006. Tina Degn Tina Degn. Projektmedarbejder 2001-2006.